TỰ GIỚI THIỆU

Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Vinh,quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh.Mình đã tham gia và cũng đã đạt được một số giải,vào đây mình muốn giao lưu,học hỏi những người cùng sở thích.

LƯU BÚT

Chưa có lưu bút nào